Musatorni

Musiikkiteknologinen varustelu tekee Edutornista monipuolisen oppimisympäristön joko itsenäiseen tai pienryhmässä tapahtuvaan musiikin opiskeluun. "Musatorni" soveltuu hyvin sekä kouluihin (alakoulu-lukio) että musiikkioppilaitoksiin. Se ratkaisee monta musiikin oppimisympäristöön liittyvää käytännön ongelmaa ja luo uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa musiikkia:

  • tarjoaa oppilaslähtöisiä tapoja musisoida joko yksin tai pienryhmässä
  • integroi musiikkiteknologian käytön tehokkaaksi osaksi oppimisprosessia ja musisointia
  • mahdollistaa "silent band"-työskentelyn erilaisin instrumentein
  • tehostaa digitaalisten oppimateriaalien käyttöä
  • ehkäisee meluhaittoja ja antaa työskentelyrauhaa luokkaympäristössä

Oppilaalla on mahdollisuus valita itselleen sopivin instrumentti (laulu, akustiset soittimet, koskettimet, sähköiset kielisoittimet, sähkörummut, mobiililaitteen sovellukset) ja osallistua sillä yhteismusisointiin.

Käyttäjät voivat valita joko itsenäisen tai ryhmäkuuntelutilan riippuen opiskelumuodosta ja tallentaa työskentelynsä oppimisen arviointia varten. Musatornin voi liittää luokan äänentoistoon, jolloin se toimii luontevana osana luokan yhteismusisointia. Se soveltuu erilaisen musisoinnin lisäksi erittäin hyvin luovaan musiikilliseen työskentelyyn ja säveltämiseen (OPS ja TPO).

Musatorni-oppimisympäristöjä käytetään jo useissa suomalaisissa kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa.

Musatorni-logo
Tutustu tarkemmin nopeasti kehittyvään "Musatorni-pedagogiikkaan" osoitteessa musatorni.blogspot.fi tai
opettajien  "Musatorni" Facebook-ryhmässä (suljettu ryhmä, pyydä pääsyä).